Connect with us

UNIX / Linux – Bắt buộc đổi password khi login lần đầu tiên CentOS / Ubuntu ….

UNIX / Linux – Bắt buộc đổi password khi login lần đầu tiên CentOS / Ubuntu ….

UNIX / Linux – Bắt buộc đổi password khi login lần đầu tiên

CentOS / Ubuntu ….


Bước 01 : đăng nhập vào quyền root Linux

[root@aohoaviet.com ~]# passwd -e root

                                          Expiring password for user root.

                                          passwd: Success

     [root@aohoaviet.com ~]# reboot

Bước 02 : Khi đăng nhập sẽ thông báo như sau

  • (current) UNIX password: nhập mật khẩu hiện tại
  • New password: nhập mật khẩu mới lần thứ 1
  • Retype new password:      nhập mật khẩu mới lần thứ 1

Lưu ý : vì an toàn nên đặt pass độ dài tiếu thiểu 8 ký tự trong đó bao gồm 1 ký tự viết hoa , 1 ký tự thường , 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt (như !@#$%^&*(( )

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau

Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.comphuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Linux

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top