Connect with us

Lọc chu kỳ thanh toán và tình trạng dịch vụ quản lý với WHMSC

Lọc chu kỳ thanh toán và tình trạng dịch vụ quản lý với WHMSC

Lọc chu kỳ thanh toán và tình trạng dịch vụ quản lý với WHMSC

  • Trong WHMSC có thể lọc chi tiết danh sách khách hàng theo yêu cầu mình muốn và kết hợp các biến cần lọc để được kết quả mong muốn
  • Login với quyền quản trị WHMSC : tab menu Reports => More
  • Ngay tab menu bên phải chọn “Services

  • Đến đây có thể chọn thông tin cần hiển thị để lọc , vd : ta muốn lọc danh sách bao gồm tất cả các thông tin khách hàng bao gồm “ID, UserID, Client Name ….” với điều kiện lọc “Billing Cycle” (chu kỳ thanh toán) : Quarterly (2 năm) và Status (tình trang dịch vụ) : Active
  • Hãy kết hơp theo từng trường hợp lọc theo ý muốn kết hơp những thông số tương ứng

THE END

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.com – phuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168  Hotline: (028) 36 004.004

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Quản lý WHMSC

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top