Connect with us

Kết nối SSH thông qua putty

Kết nối SSH thông qua putty

Đầu tiên bạn mở Puty SSH lên

kế tiếp bạn nhập địa chỉ ip và chọn Open

Nếu hiện bảng bên dưới bạn chọn Yes để tiếp tục

 

Sau khi hiện bảng bên dưới là thành công  

bạn đăng nhập user và password  

 

 

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Linux

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top