Connect with us

Hướng dẫn reset password Ubuntu 14.04

Hướng dẫn reset password Ubuntu 14.04

Đầu tiên bạn khởi động máy

  1. Sau đó bạn nhấn phím ESC liên tục để vào màn hình như bên dưới

 

  1. Bạn di chuyển tới dòng Ubuntu
  2. bạn nhấn  E

 

 

 

  1. Bạn tìm dòng chữ bắt đầu bằng chữ linux
  2. Bạn xóa   ro  thay thế bằng dòng     rw init=/bin/bash
  3. Ấn  phím CTRL + X 

  1. Sau đó bạn gõ lệnh :       mount -o remount, rw /

 

  1. Rồi bạn gõ tiếp lệnh :   passwd root

 

 

  1. Để đặt lại mật khẩu mới

  1. Sau đó bạn gõ lệnh để khởi động hệ thống bằng lệnh :     exec /sbin/init

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tài Liệu Hướng Dẫn

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top