Connect with us

Hướng dẫn đổi port remote desktop , giải pháp phòng chống bị scan ip và mật khẩu

Hướng dẫn đổi port remote desktop , giải pháp phòng chống bị scan ip và mật khẩu

Hướng dẫn đổi port remote desktop thông thường người khi kết nối tới remote desktop port mặc định là 3389, như vậy rất dễ bị tấn công và dễ bị dò mật khẩu .Cách an toàn là bạn có thể đổi port mặc định sang port remote desktop khác để tránh bị hacker tấn công.

 

I .Đầu tiên bạn kiểm tra và tắt firewall :

 1. Vào Control Panel
 2. Chọn Windows Firewall/Advanced Settings /

 1. Click Chuột Phải Windows Firewall with Advanced
 2. Chọn Properties
 3. Chọn OFF : để tắt Firewall
 4. Nhấn nút Apply và  Ok

 

 

II Mở Port trong Firewall

Ví dụ : ở đây mình sẽ đặt port 3042

Trong màn hình Windows Firewall

 1. Chọn Inbound Rules
 2. Chọn New Rule…

 1. Bạn như hình bên dưới nhé

 

 

 1. Như vậy là đã tạo xong 

 

III Kế tiếp bạn đổi bạn trong registry :

 1. Bạn vào Start/Run / regedit
 2. Bạn vào theo đường dẫn :   
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

 

 • Bạn chọn vào Port Number để đặt cổng
 • Ở ví dụ này mình đổi thành port : 3042
 1. Chọn Decimal 
 2. Nhập : 3042
 3. Click OK

 

 

Bạn mở remote desktop lên 

 1. Nhập ip và thêm dấu 2 chấm và port
 2. Ví dụ ở đây ip mình là: 10.53.231.236:3042

 

 

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tài Liệu Hướng Dẫn

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top