Connect with us

Hướng dẫn cài đặt SSL Certificate Apache trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt SSL Certificate Apache trên CentOS

 

Bước 01 : cài đặt Mod SSL

# yum -y install mod_ssl

Bước 02 : tạo thư mục chứa File SSL

  • Như ở đây Tech có Source code web chứ trong /var/www/html và tạo thư mục chứa File SSL , upload File SSL lên thư mục này

# mkdir  /var/www/html/ssl

Bước 03 : thiết lập đường dẫn SSL cho apache

# vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

** lưu ý : config đúng đường dẫn thư mục chứa FILE SSL

SSLEngine on

SSLCertificateFile /var/www/html/ssl/STAR_aohoaviet_com.crt

SSLCertificateKeyFile /var/www/html/ssl/STAR_aohoaviet_com.key

SSLCACertificateFile /var/www/html/ssl/STAR_aohoaviet_com.ca-bundle

# service httpd restart

  • Thiết lập SSL hoàn tất

THE END

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau

Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.comphuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hosting

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top