Connect with us

DirectAdmin – “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented”

Hosting

DirectAdmin – “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented”

DirectAdmin – “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented”

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented => lỗi thường gặp khi DiectAdmin cài đặt trên CentOS7 và quá trình tạo 01 User Hosting vì phân vùng lúc này không có chứa  “/home” trong CentOS7

  • Login với quyền Root kiểm tra phân vùng /home có tồn tại hay không

[blockquote align=”none” author=””]#df -h[/blockquote]

  • Xác định lại phân vùng “/”

[blockquote align=”none” author=””]# mount | grep ‘ / ‘[/blockquote]

  • Thay đổi mặc đính Kernel boot

[blockquote align=”none” author=””]# vi /etc/default/grub[/blockquote]

Thêm vào “rootflags=uquota,pquota” phần cuối ngay dòng GRUB_CMDLINE_LINUX

  • Backup grub.cfg và tạo File mới grub.cfg

[blockquote align=”none” author=””]

#cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig

#grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

#reboot

[/blockquote]

  • Kiểm tra lại phân vùng “/” cập nhật thông đúng thông tin trên không

[blockquote align=”none” author=””]#mount | grep ‘ / ‘[/blockquote]

  • Kích hoạt phân vùng  xfs quotas enabled trong directadmin.conf :

[blockquote align=”none” author=””]

#cd /usr/local/directadmin

#./directadmin c | grep use_xfs_quota

#echo “action=rewrite&value=quota” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

[/blockquote]

THE END

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau. Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.com – phuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hosting

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top