Connect with us

Crack password bằng Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer cho Window 7 , Window Server 2008, Window Server 2012

Crack password bằng Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer cho Window 7 , Window Server 2008, Window Server 2012

Đầu tiên bạn boot vào màn hình hirent boot 15.2

 

 1. Chọn “Offline NT / 2000 / XP / Vista / 7 Password Changer”
 2. Nhấn ENTER

 1. Nhấn ENTER

 1. Ở đây bạn thấy số 2 là ổ chứa hdh thì bạn gõ số tương ứng nhé
 2. Nhấn ENTER

 1. Do you wish to force it (y/n) [n] y
 2. NHấn Enter.

 1. Chỉ cần nhấn Enter

 

 

 1. Nhập “1”  Nhấn Enter.
 2. Nhấn Enter.

 1. Nhập 1
 2. Nhấn ENTER

 

 

 

 1. Nhập “Administrator
 2. Nhấn Enter

 1. To clear the password, Nhập 1.
 2. Nhấn Enter

 

 1. Khi có thông báo Password cleared là thành công
 2. Kế đến  Nhập !  Nhấn ENTER 

 

 

 

 1. Gõ “q” to quit.
 2. Nhấn Enter

 

 

 1. y  : để lưu thay đổi
 2. Nhấn ENTER

 

 

 

 1. Nhập “n” để thoát
 2. bấm phím Enter

 

 

 1.  Gõ CRTL + ALT + DEL : để khởi động lại

 

 

 1. Đặt lại mật khẩu : hoàn tất

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tài Liệu Hướng Dẫn

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top