Connect with us

Cài đặt SSL cho WebServer IIS Windows

Cài đặt SSL cho WebServer IIS Windows

Cài đặt SSL cho WebServer IIS Windows

Trước khi cài đặt bạn phải có đăng ký SSL với nhà cung cấp chứng thực SSL và được cung cấp các key SSL , nếu chưa có xin vui lòng liên hê với AHV để được tư vấn

  • Như ở đây Tech sẽ demo SSL domain sakogo.com đăng ký với COMODO và được cung cấp với các key SSL sau :

Lưu ý :private.key” là key do KH tự tao ra để đăng ký với nhà cung cấp SSL

Một lưu ý khác thường key SSL mặc định sẽ sử dụng trên nền tảng Apache/Nginx, để sử dụng cho IIS ta cần phải chuyển đổi Key SSL qua dạng “.PFX” .

Cài đặt OpenSSL trên windows : http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

Như ở đây Tech chọn version mới nhất và cài đặt

  • Cài đặt hoàn tất truy cập vào C:\OpenSSL-Win64\bin\  và chạy openssl.exe , phải copy các key “private.key” và “sagoko_com.crt” vào thư mục C:\OpenSSL-Win64\bin\

Trong cửa sổ CMD chạy dòng lệnh :

OpenSSL > pkcs12 -export -out sagoko.pfx -inkey private.key -in sagoko_com.crt


– Import các Key quan đến hệ thông :

  • Import sagoko.pfx : Click phải chuột “sagoko.pfx” => Install PFX => Local Machine => Next => Next => Next => Finish
  • Import AddTrust_External_CA_Root.crt :  Click phải chuột AddTrust_External_CA_Root.crt” => Install PFX => Local Machine => Next => Next => Next => Finish
  • Import COMODO_RSA_Certification_Authority.crt : Click phải chuột COMODO_RSA_Certification_Authority.crt” => Install PFX => Local Machine => Next => Next => Next => Finish
  • Kích hoạt SSL Webserver IIS :

 

  • Khởi động lại dịch vụ Web IIS :

 

THE END

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau. Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.com – phuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Windows

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top