Connect with us

Cài đặt DirectAdmin (DA) trên CentOS7 – 64bit

Hosting

Cài đặt DirectAdmin (DA) trên CentOS7 – 64bit

HD cài đặt DirectAdmin (DA) trên CentOS7 – 64bit

Lưu ý : Lic DA quản lý theo IP và OS, vì vậy khi cài đăt DA phải đúng chính xác thông (LH với người cấp Lic DA), Thông tin bao gồm : IP , OS , User ID (Client ID) , License ID  , Hostname

Ví dụ Tech có những thông tin sau :

  • OS: CentOS7-64Bit
  • IP : 103.53.xxx.xxx
  • User ID (Client ID ): 38xxx
  • License ID : 1857xx
  • Hostname : da11.aohoaviet.com

Link gốc hướng dẫn cài đăt DA , Tech có thể tham khảo cho các OS khác

https://www.directadmin.com/installguide.html

Bước 01 : cài đặt các gói cần thiết hổ trợ DA

[blockquote align=”none” author=””]

# yum -y update && yum -y upgrade

# reboot

[/blockquote]

[blockquote align=”none” author=””]# yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel[/blockquote]

[blockquote align=”none” author=””]# yum -y install perl wget psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file[/blockquote]

[blockquote align=”none” author=””]# reboot[/blockquote]

Bước 02:

  • Tắt Firewalld sử dụng Iptables

[blockquote align=”none” author=””]# systemctl disable firewalld[/blockquote]

[blockquote align=”none” author=””]# systemctl stop firewalld[/blockquote]

[blockquote align=”none” author=””]# systemctl mask firewalld[/blockquote]

  • Cài đặt và kích hoạt Iptables

[blockquote align=”none” author=””]

# yum install iptables-services -y

# systemctl status iptables

# systemctl start iptables

# systemctl restart iptables

[/blockquote]

Bước 03: Add quyền root vào SSH:

[blockquote align=”none” author=””]# vi /etc/ssh/sshd_config[/blockquote]

  • Kế đến chèn thêm dòng AllowUsers root ”

Bước 04 : Tải Script DA

[blockquote align=”none” author=””]

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

# chmod 755 setup.sh

# ./setup.sh

[/blockquote]

Bước 05 : cài đặt và nhập LIC DA, mặc định “Enter” để chọn “y” nếu thông số cài đặt đúng

  • Nhập “Enter” để mặc định cho “y’ tìm kiếm tải các gói cài đặt nhanh nhất

Bước 06 :  đến bước này DA sẽ tự động cài đặt hoàn toàn , tuỳ thuộc tốc độ mạng mất khoản thời gian 1h => 4h , khi cài đặt hoàn tất DA sẽ cung cấp tài khoản login , IP và port như hình dưới

THE END

Nếu bạn gặp thao tác khó khăn xin vui lòng LH với chúng tôi qua những kênh sau. Khi bạn không sử dụng dịch vụ của AoHoaViet , đội ngũ chúng tôi vẫn hổ trợ bạn hoàn toàn miễn phí. Hãy yên tâm !!!

Website : aohoaviet.com / aohoaviet.net / aohoaviet.com.vn / aohoaviet.com.vn

Email : support@aohoaviet.com – phuly@aohoaviet.com

Điện thoại : (028) 730.99.168 – (024) 730.99.168 Hotline: (028) 36 004.004

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hosting

Bài Viết Nổi Bật

Người Đóng Góp

To Top